پخش آهنگ شما

28 ژوئن 2020

♦ شرایط و ضوابط پخش آهنگ:

– در صورت اخطار کمیته فیلترینگ به اثر ارسالی شما، فورا و بدون اطلاع مطلب حذف خواهد شد.

– آثار دارای الفاظ نامناسب قرار نمیگیرد.

– کاور آهنگ باید با کیفیت مناسب و در سایز 500*500 و مطابق شئونات اسلامی باشد.

– آهنگ ها ترجیحا با متن ارسال شود.

♦ مراحل ارسال:

– ارسال اثر و کاور به ایمیل یا آیدی تلگرام به منظور تایید آن.

– پس از تایید شماره کارت و شماره حساب برای شما ارسال میشود.

– پس از واریز وجه، عکس از رسید یا شماره پیگیری را ارسال کنید.

♦ هزینه پخش:

– هزینه پخش تک آهنگ: 50/000 تومان

– پخش در آهنگ های ویژه (هفتگی): 100/000 تومان

♦ راه های تماس:

– ایمیل سایت: persian.sajjad@yahoo.com

– آیدی تلگرام: ahangha_ads

آهنگ ها